Sağlık ve Tıp Dernekleri Adresleri

Sağlık ve Tıp Dernekleri Adresleri

Türkiye Diyabet Vakfı
www.turkdiab.org

Türkiye Diyetisyenler Derneği
http://www.tdd.org.tr

Jinekoloji Onkoloji Derneği
http://www.trsgo.org

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
http://www.kbb.org.tr/yeni/index.asp

Türk Psikologlar Derneği
www.psikolog.org.tr

Türk Farmakoloji Derneği
www.tfd.org.tr

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği
www.kashastaliklari.org.tr

Türk Ortodonti Derneği Ankara
www.tod.org.tr

Türk Pataloji Derneği İstanbul
www.tpd.org.tr

Toraks Derneği İzmir
www.toraks.org.tr

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
www.travma.org.tr

Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara
www.psikiyatri.org.tr

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Ankara
www.tpid.hacettepe.edu.tr

Türk Epilepsi İle Savaş Derneği, İstanbul
www.turkepilepsi.org.tr

Türk Pediatri Kurumu, Cerrahpaşa, İstanbul
www.turkpediatri.org.tr

Türk Hematoloji Derneği, THD
www.thd.org.tr

Türk Radyoloji Derneği, TRD, Ankara
www.turkrad.org.tr

Türkiye Organ Nakli Derneği, TOD
www.tond.org.tr

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
www.tard.org.tr

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
www.temd.org.tr

Türkiye Aile Planlaması Derneği, TAPD, Ankara
www.tapd.org.tr

Omurilik Felçlileri Derneği, OFD, İstanbul
www.tofd.org.tr

İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği, İBHD
www.ibhd.org.tr

Radyasyon Onkolojisi Derneği, Çapa, İstanbul
www.radonk.org.tr

Türk Üroloji Derneği, İstanbul
www.uroturk.org.tr

Türk Nefroloji Derneği
www.tsn.org.tr

Türk Androloji Derneği
www.androloji.org.tr

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları
www.klimik.org.tr

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
www.ftr.org.tr

Türkiye Osteoporoz Derneği, İzmir
www.osteoporoz.org.tr

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, İstanbul
www.kmtd.org.tr

Solunum Araştırmaları Derneği, TÜSAD, İstanbul
www.solunum.org.tr

Türk Neonatoloji Derneği, Ankara
www.neonatology.org.tr

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği
www.aid.org.tr

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu
www.turkkanser.org.tr

Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu
www.verem.org.tr

Türk Algoloji Derneği, Çapa, İstanbul
www.algoloji.org.tr

Geriatri Derneği, Ankara
www.geriatri.org

Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, Ankara
www.trasd.org

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
www.turkderm.org

Tıbbiyeliler Cemiyeti Ankara
www.tibder.org

Anatomi Derneği, Ankara
www.anatomidernegi.org

Obezite Cerrahisi Derneği
www.turkobesitysurgery.com

Ege Hemofili Derneği
www.egehemoder.org

Endoüroloji Derneği
www.endouroloji.org

Viral Hepatitle Savaşım Derneği, VHSD, Ankara
www.vhsd.org

Türkiye Nükleer Tıp Derneği, Ankara
www.tsnm.org

Gastroenteroloji Derneği İzmir Şubesi
www.gastroizmir.org

Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği
www.ailerehber.org

Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, İzmir
www.turk-eegemg.org

Türk Oftalmoloji Derneği, Aksaray, İstanbul
www.tod-net.org

Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği, Ankara
www.turkpedcar.org

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği
www.arss.org

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Derneği, DEHA
www.hiperaktif.org

Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği
www.otizm.org

Türk Plastik Cerrahi Derneği
www.tpcd.org.tr

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği
www.ato.org.tr

İzmir AIDS Savaşım Derneği
www.med.ege.edu.tr

İstanbul Akupunktur Derneği, İSTAKUPDER
www.istakupder.8m.com

Türkiye Kardiyoloji Derneği, TKD
www.tkd.org.tr

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, İstanbul
www.tkdcd.org

Spina Bifida Derneği Ankara Şubesi
www.spinabifida.org.tr

Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği, HAYAD
www.hayad.org.tr

Türk İç Hastalıkları Uzmanları Derneği
www.tihud.org.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sağlık Meslek Lisesi Kitapları ve Modülleri. smlogrencileri.com