SML HABERLERİ

Saglik Meslek Lisesi Haberleri

Kimler İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

İş güvenliği uzmanı belgesi kimler nasıl alır? İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş iş güvenliğiuzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimarveya teknik elemanı ifade eder İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri vebelgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürüklüğe girdi. Ancak anılan Yönetmelikbazı maddeleri 11 Ekim 2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği UzmanlarınınGörev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirildi. Yönetmelikte yapılan yeni değişiklik ile birlikte; Branşı ne olursa olsun mühendislerle, mimar, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile …

Devamını Oku

Meslek Liselerinden Beden eğitimi dersi kaldırıldı

Milli eğitim bakanlığı hareketsiz bir toplum yetişsin istiyor herhalde. Öğrencilerin ders yoğunluğundan fırsat bulup kafa dağıttıkları bir kredilik beden eğitimi dersi vardı onu da kaldırdılar. Şimdi herşey çok daha güzel olacak ülke çok daha iyi gelişecek 🙂 ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİNDE BEDEN EĞİTİMİ RESİM MÜZİK DERSLERİ KALKIYOR  

Devamını Oku

Hemşireler Artık Lise Mezunu olmayacak

Hemşireler Artık Lise Mezunu olmayacak Hemşirelerin en az önlisans mezunu olmasını öngören düzenleme yürürlüğe girdi. Şuan okuyanlar ve bundan sonraki sağlık meslek lisesi kaderi ne olacak Torba Kanun 18 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu kanun ile sağlıkla ilgili bazı unvanlarda önemli değişiklikler yapılmıştır. EBE, EN AZ ÖNLİSANS MEZUNU OLACAK 1219 sayılı “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına …

Devamını Oku
Sağlık Meslek Lisesi Kitapları ve Modülleri. smlogrencileri.com