Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 1 Eylül 2018

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanırken yönetmelikte yapılan önemli değişiklikler dikkat çekti.

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 1 Eylül 2018

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 1 Eylül 2018

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerde değişiklik yapmayı sürdürüyor. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Eylül 2018 tarihli 30522 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

DEVAMSIZLIK SÜRESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde devamsızlıklarla ilgili düzenlemeler de yer aldı. Devamsızlık yapan öğrenciler yoklama fişine ders öğretmeni tarafından işlendikten sonra devamsızlıktan sorumlu ilgili müdür yardımcısı tarafından da öğrencinin devamsızlığı e-Okul/e-Mesem sistemine işlenecek. Ortaöğretim kurumlarında öğrencinin devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşarsa öğrenciler başarısız sayılacaklar. İlgili devamsızlık süresinden dolayı başarısız sayılar öğrencilerin ders puanları dikkate alınmayacak olup öğrencilerin durumları da velilerine yazılı olarak bildirilecek.

DEVAMSIZLIKTA İSTİSNAİ DURUMLAR

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  kapsamında devamsızlık süresi ile ilgili istisnai durumlar da düzenlemelerde yer aldı. İlgili madde;

“Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.”

TEŞEKKÜR VE TAKDİR ALMAK İÇİN DEVAMSIZLIK SÜRESİ ÖNEM KAZANDI

Yapılan düzenleme ile birlikte teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almak için öğrencinin devamsızlık süresi de dikkate alınacak. Yönetmeliğin 160 ıncı maddesinin birinci fıkrası değişti.

Yeni hali;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

  • 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
  • 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
  • Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ İŞLENİŞİ

Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişi ile öğretim programlarının uygulanmasına yönelik hususlar ile Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması da değişen yönetmelik içerisinde yer aldı.

ortaogretim.20180901163140 KAYNAK: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180901-6.htm

İlginizi Çekebilir

Yüz Yüze Eğitime Ara Verilen Tarihlerde İşletmelerde Beceri Eğitimi/Staj

Yüz Yüze Eğitime Ara Verilen Tarihlerde İşletmelerde Beceri Eğitimi/Staj Resmi Yazı Genel Müdürlüğümüze bağlı mesleki …

Sağlık Meslek Lisesi Kitapları ve Modülleri. smlogrencileri.com