SON EKLENENLER
Anasayfa » DUYURU » Temmuz 2017 Tebliğ Sağlık Hizmetleri

Temmuz 2017 Tebliğ Sağlık Hizmetleri

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

 

MADDE 1 – Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan
“Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” eki çizelgenin 9, 25, 30, 40, 51,
58, 67 ve 86 sıra numaralı bölümleri ekte yer alan şekilde değiştirilmiş ve bu çizelgeye 91
sıra numarası ile “Maden Teknolojisi” alanı eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Esasların geçici 5. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Geçici Madde 5 – (1) Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunu olup lisans tamamlama programını bitirenler aşağıdaki tabloda belirtilen alanlara atanır. Ancak, aşağıdaki çizelgede belirtilen alanlarda norm ve ihtiyaç durumuna göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü koordinesinde Bakanlık makam onayı ile planlama
yapılabilir.”

Sağlık Eğitim Enstitüsü Mezuniyet Alanı Atanabilecek Alan
İlkyardım ve Acil Bakım Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Ana Çocuk Sağlığı Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Toplum Sağlığı Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Medikal Bakım Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

MADDE 3 – Aynı Esasların sonunda yer alan “Bazı Derslerin Hangi Alan Öğretmenleri
Tarafından Okutulacağına İlişkin Açıklamalar” kısmında yer alan “Trafik ve İlk Yardım
dersi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Trafik ve İlk Yardım: Öncelikle Beden Eğitimi, Biyoloji, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji,
Sağlık Bilgisi ile Sağlık/Sağlık Hizmetleri alanı öğretmenlerince, ihtiyacın karşılanamaması
durumunda ilk yardım sertifikası bulunan öğretmenler tarafından okutulur.

İlgili tebliğ ektedir…

Facebook Comments

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sağlık Meslek Lisesi Kitapları ve Modülleri, Tıbbi Terimler Sözlüğü, Sağlık Olsun Dergisi