SON EKLENENLER
Anasayfa » BECERİ EĞİTİM » Sağlık Bakım Teknisyenliği Beceri Haritası

Sağlık Bakım Teknisyenliği Beceri Haritası

BECERİ HARİTASI (Beceri Nedir?)
ALAN: SAĞLIK HİZMETLERİ
DAL: SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ
SEVİYE: Tümü
Sağlık Bakım Teknisyenliği Beceri Haritası

BECERİLER

 • Afet ve travmalarda psikolojik destek sağlamak
 • Ameliyathane ve reanimasyon ünitelerinin hazırlanmasında sağlık profesyoneline yardım etmek
 • Araştırma yöntemlerini kullanarak proje hazırlamak
 • Bebeğin bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım etmek
 • Biyokimya laboratuvar çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım etmek
 • Boşaltım ihtiyaçlarını karşılamak
 • Büyümenin ve gelişmenin değerlendirilmesinde ebe/hemşireye yardım etmek
 • Çevreyi korumak
 • Çocuk gelişiminde koruyucu önlemler almada ebe/hemşireye yardım etmek
 • Çocukların büyümesini ve gelişmesini etkileyen bozuklukların değerlendirilmesinde ebe/hemşireye yardım etmek
 • Dezenfeksiyon işlemlerine yardımcı olmak
 • Diğer acil durumlarda ilk yardım uygulamak
 • Diğer tanı ve tedavi amaçlı işlemlerde sağlık profesyoneline yardım etmek
 • Ekipman ve sarf malzemeleri kullanıma hazır bulundurmak
 • Elektronik tablolama yazılımında belge hazırlamak
 • Etkili iletişim kurmak
 • Girişimsel işlem öncesi hasta hazırlığına yardımcı olmak
 • Girişimsel işlem sonrası bakıma yardım etmek
 • Hasta beslenmesine yardımcı olmak
 • Hasta odasını hazırlamak
 • Hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlamak
 • Hasta/yaralı taşımak
 • Hastadaki değişiklikleri fark ederek sağlık profesyoneline haber vermek
 • Hastadan biyolojik örnek almak ve naklini sağlamak
 • Hastanın kişisel bakımını yapmak
 • Hastanın naklini sağlamak
 • Hematoloji laboratuvar çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım etmek
 • İlk yardımın temel ilkelerini uygulamak
 • İş güvenliği ve kurallarını uygulamak
 • İş kurma sürecini planlamak
 • İşletme ile ilgili faaliyetleri yürütmek
 • Kanama ve yaralanmalarda ilk yardım uygulamak
 • Kelime işlemci yazılımında belge hazırlamak
 • Kırık, çıkık ve burkulmada ilk yardım uygulamak
 • Kişiler arası iletişim kurmak
 • Meslek etiği ilkelerine uymak
 • Mikrobiyoloji laboratuvar çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım etmek
 • Muayene/ tedavi amaçlı pozisyon vermek ve önerilen egzersizleri yaptırmak
 • Müdahale ve muayene odalarını düzenlemek
 • Patoloji laboratuvarında sağlık profesyoneline yardım etmek
 • Radyoloji laboratuvarında sağlık profesyoneline yardım etmek
 • Sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurmak
 • Sterilizasyon yapmaya yardımcı olmak
 • Sunu hazırlamak
 • Temel yaşam desteği uygulamak
 • Terminal dönem ve ölüm sonrası işlemleri yapmak
 • Tıbbi atıkları ayrıştırmak
 • Toplumsal gruplarla iletişim kurmak
 • Vücut temizliği yapmak/yaptırmak
 • Yatak yaralarını önlemeye yönelik koruyucu önlemler almak
 • Yenidoğan sorunlarının bakımında ebe/hemşireye yardım etmek
 • Yenidoğanın değerlendirilmesinde ebe/hemşireye yardımcı olmak

Ebe Yardımcılığı Beceri Haritası

Hemşire Yardımcılığı Beceri Haritası

Kaynak : megep.meb.gov.tr
Facebook Comments

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sağlık Meslek Lisesi Kitapları ve Modülleri, Tıbbi Terimler Sözlüğü, Sağlık Olsun Dergisi